Switch Mode Güç Kaynağı

Switch Mode Güç Kaynağı İle İlgili Bilgiler

Switch Mode Güç Kaynağı İle İlgili Bilgiler

Switch Mod trafo nedir?

Bu trafo, yaklaşık 20KHz ile anahtarlanan yüksek frekanslı bir trafodur. Nüvesinde klasik trafolardan farklı olarak silisli çelik sac değil de piyasa da kömür nüve olarak adlandırılan kırılgan bir malzeme kullanılır.

Trafoyu tek başına değil de anahtarlama devresi ile birlikte incelemek gerekir. Ancak bu trafoların çalışma prensibi bildiğiniz klasik transformatörlerin aynısıdır.

Frekans yükseldikçe daha az sargı ve daha küçük nüve kullanmak mümkün olduğundan ayni güçteki klasik transformatörlere göre adı geçen bu trafolar çok daha hafif ve daha az yer kaplamaktadır. Ancak Klasik trafolar doğrudan şebekeye bağlanabilirken bu trafoları elektronik devre üzerinden bağlamak zorundasınız.

V= N dfi/dt bağıntısında N sarım sayısı, dfi/dt de manyetik akının değişim hızıdır. dfi/dt bobinden gecen akımla ve frekansı ile orantılıdır.

Sonuçta frekansı ne kadar artırırsan gerekli sarım sayısı da o oranda azalır.

Örnek olarak Klasik bir trafonun primerin de mesela 400 sarım gerekirken adı geçen trafolarda 10 sarım yeterli olabilmektedir.