Sektörel Makaleler

Galvano Sektöründe Elektrik Kontağından Çıkabilecek Yangınlar

*Ortalama her yıl galvano sektöründe  10-15 firma elektrik kontağından kaynaklanan yangına maruz kalmaktadır  veya yangın tehlikesi geçirmektedir. Bunların önüne geçebilmek için bu konudaki önerilerimi sizlere paylaşmak istiyorum..

1. Asitli ortamın soğutulması ve hava sirkülasyonu esnasında buharlaşan asit ve kimyasal sular cihazların açık ve izolesiz olan kısımlarında devre tamamlayarak elektrik kontağı yapmak suretiyle, yangına sebebiyet vermektedir.

2. Anot-katot bağlantıları yeterli kalınlıkta olmalı (mm2‘den 2A geçebilir) Askıların oksit tabakası temizlenmiş olmalı. Bu işlem yangın ihtimalini bertaraf etmekle beraber kaplamanın verimini ve kalitesini de artırır.

3. Asidik ortamlardan kuru tip redresörleri uzak tutunuz. Asit buharının soğutma esnasında ve sonrasında, elektrik kontağına bıraktığı tuz kalıntıları yangına sebebiyet verebilir.

4. Tesis çok iyi havalandırılmalı asit ve kimyasal buhar tuzları ortam dışı edilmelidir.

5. Tesisinizde cihazlarınız ve ısıtıcılarınız çalıştığı zaman mutlaka gözlemci bulundurunuz.

6. Tesisiniz çalışmadığı zaman mutlaka ana şalteri kapatınız. Hiçbir kısımda elektrik olmasın.

7. Elektrik tesisatı, lambalar, anahtarlar, prizler, elektrik bağlantı elemanları su ve asit buharı girmemesi için etanj tipi olmalıdır.

8. Isıtıcıların bağlantı kısımları kuru ve lastik kapakları ile kapalı olmalıdır.

9. Elektrik tesisatını, gücünden ince kabloyla çekmeyiniz. Isınır ve yangına sebebiyet verebilir.

10. Her cihazın ve ısıtıcının gücüne göre kablosu ve sigortası ayrı olsun.

11. Cihazlarınızı, Motorlarınızı ve ısıtıcılarınızı mutlaka toprak hattına bağlayınız. Yoksa mutlaka toprak hattı çektiriniz. Olası bir elektrik kaçağında toprak hattı yoksa elektrik çarpar ve firma yetkilileri sorumlu tutulur.

12. Mutlaka elektrik kontağında, kuru tip yangın söndürücüler kullanınız

13. İş yerinizi alevli ve alevsiz yangına karşı sigorta ettiriniz.Sigorta şirketlerinde yangın sigortaları sadece alevli yangını kapsadığı için, yangının yüksek ısı sonucu kavrulma yolu ile yani alevsiz olduğu gibi bir sonuç çıkarsa sigorta şirketinden para talep edemezsiniz. Sigorta öncesi bütün ürünlerin dokümanını tam ve eksiksiz fatura ve ödeme makbuzları ile birlikte sigorta kayıt arşivinizde bulundurunuz.


                                                                                                                                             Yıldırım Elektrik Cihazları                      
                                                                                                                                                 Gültekin Yıldırım