Sektöre Hizmeti Geçenler

Ragip ACERER

Haytek Makina Kimya
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kitabı' nın hazırlanırken mevcut bilgilerini sektörümüze kazandırmıştır.