Sektöre Hizmeti Geçenler

Alper ÖNSAVAŞ

Yıldırım Elektrik Cihazları
Kaplama Cetveli, Hull Cell Kabı, Hull Cell Cetveli ile Galvano Sektöründe İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Kitabı, Modern Analiz Kitabı gibi galvanoteknikle alakalı bazı kitapların sektöre kazandırılmasını sağlamıştır.