Metal Kaplama Tesisleri

OVALI POLİSAJ ve ELOKSAL KAPLAMA SANAYİ

Cumhuriyet Mah. Fatih Cad. Anadolu Sok. No:9 Yakacık / Kartal / İSTANBUL

Tel: (0216)  377 40 12