Uludağ Zehir Merkezi

Tel:  0224 442 82 93

Faks: 0224 442 81 23

zehirinf.uludag.edu.tr