Türkiye İlaç Advers Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Merkezi (TADMER)

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

     İkiz Sk. N.4 06430 Sıhhiye - Ankara

     Tel: 0312 230 16 74

     Faks: 0312 230 16 10