Duyuru

EMKADER-Elektro Metal Kaplamacıları Derneği’ ni
Kurmayı Amaçlıyoruz…
 
Tüm Elektro Metal Kaplamacılarının Katılımını Bekliyoruz…
 
Kurucu Üye veya Üye Olarak Katılımda Bulunmak
İsteyen Meslektaşlarımız,
Bizimle İrtibata Geçiniz.
 
GÜLTEKİN YILDIRIM    :
(0212) 671 18 30 pbx          GSM : (0532) 214 42 37

EMKADER’ İ KURMAYI NEDEN AMAÇLIYORUZ ?

Eğitim ve Öğretim.
a) Kurs açıp teorik ve pratik mesleki eğitim ve öğretimi verir.

b) İş kazaları ve zehirlenmelerde acil müdahale ve ilk yardım eğitimi verir.

c) Malzeme güvenlik ve bilgi formları (depolama, taşıma, kullanım) eğitimi verir .

d) Milli Eğitim Bakanlığı ve KOSGEB kanalıyla meslek liselerinde Galvanoteknik Bölümü açılması için, Bakanlıkça veya KOSGEB tarafından mesleki eğitim kurs ve seminerleri  verilmesi için talepte bulunur.
e) Dergi çıkarır veya yayınlanmakta olan mevcut dergilerin daha eğitici ve bilgilendirici içeriğe sahip olması için çalışmalarda bulunur.
f) Kitap yayınlar.
g) Mesleki eğitici filmler hazırlatır, üyelerinin bilgilenmesini sağlar.

Sağlık ve Meslek Hastalıkları İçin İlaç Tedariki ve Stoklanması.
a) Mesleki sağlıkla ilgili tıbbi malzeme ithal edebilir ve acil durumlar için stokta tutar.
b) Galvanoteknik, yüzey işlemler ve elektrometal kaplamacılık sektörüne hizmet vermek amacıyla, sağlık ve meslek hastalıkları için dispanser ve hastane açar ve işletir.
c) Gezici sağlık ekipleriyle galvanoteknik sektörü çalışanlarını sağlık muayenesinden geçirir.

d) Üniversitelerde zehir araştırma merkezleri oluşturulması için çalışmalar yapar, Sağlık Bakanlığı yardımıyla zehir cinslerini belirleyip panzehirini stok eder, acil müdahale için dispanserinde bulundurur.


Haksız Rekabet.

a) Üyelerinin malzeme teminini dünya borsaları fiyatlarından satınalması için dünyadaki malzeme fiyatlarını takip eder ve bildirir.
b) Galvanoteknik, yüzey işlemler ve elektrometal kaplamacılık sektörüne malzeme tedarik eden firmalara, dünya normları ve kalitesinde malzeme üretmeleri ve sektöre sunmaları için teşvik ve telkinlerde bulunur.

c) Maliyet hesapları doğrultusunda ortak fiyat belirlenmesini önerir.

d) Verilen fiyatlara göre üretim ve sağlık koşullarının yeterliliğini kontrol eder.

e) Girdi maliyetlerinin asgariye çekilmesi ve dünya galvanocuları ile rekabet edebilir olmasını sağlamak için çalışır.


Çevre Sağlığı.

a) Atık suların arıtılmadan, çevreye zararlı olacak şekilde doğaya salıverilmesinin zararlı etkileri hakkında üyelerini bilinçlendirir.

b) İşletme kapasitesine ve cinsine göre arıtma tesis projeleri geliştirmek, temininde üyelerine yardımcı olur.


Hukuk Danışmanlığı.

a) Üyelerinin mesleki davalarında hukuk danışmanı tayin eder. Avukat tutar.


Üyelerin Kredi ve Teşviklerden Yararlandırılması.

a) Üyelerin yatırım ve/veya işletme kredisi alabilmeleri için çalışmalarda bulunur.

b) Atık suları arıtmak için, üyelerinin konu ile ilgili devlet yetkililerinden kredi ve destek almaları için çalışmalar yapar.


Laboratuvar Hizmetleri Verilmesi.

Galvanoteknik, yüzey işlemler ve elektrometal kaplamacılık sektörüne hizmet vermek amacıyla;

a) Laboratuvar kurar, işletir.
b) Kullanılan kimyasalların Türkiye’ de üretilmeleri amacıyla AR-GE çalışmaları yapar ve üyelerinin kullanımına sunar.

c) TÜBİTAK ve diğer AR-GE merkezlerinden hizmet ve destek alarak mesleki gelişmeyi sağlayıcı çalışmalar yapar. Edinmiş olduğu bilgiyi dergi, kurs ve seminerler kanalıyla üyelerine sunar.


Diğer.

a) Dünya galvanoteknik, yüzey işlemler ve elektrometal kaplamacılık sektöründeki yeni gelişmeleri ve bilgileri takip eder, türkçeye çevirir, dergi, kurs ve seminerler kanalıyla üyelerine sunar.

b) Galvanoteknik, yüzey işlemler ve elektrometal kaplamacılık  hakkında dünyada yayınlanmış eserleri kütüphane arşivinde bulundurur, üyelerinin istifadesine sunar.
c) Üyelerinin ürünlerinin tanıtılmasına yönelik fuarlar ve sergiler düzenler veya düzenlettirir.
d) Üyelerinin eğitiminin yanı sıra bilgi,görgü ve deneyimlerini arttırma, teknolojik gelişmeleri için yurt dışı ve yurt içi geziler tertip eder.

e) Üyelerinin ürettiği mamullerin Türk standartları ve uluslararası standartlar doğrultusunda üretebilmesi için çalışmalar yapar, gerektiğinde bu konularda üyelerine raporlar sunar.

f) Dernek, aynı amaçla faaliyet gösteren vakıf ve üst kuruluşlara üye olabilir.

g) Dernek, amacına çalışmalar yapan uluslar arası kuruluş veya yabancı dernekler ile (Dernekler kanununun 11.maddesinde belirtilen sınırlamalara uygun olarak) işbirliğinde bulunur.

Üyelerine Sağlıklı Üretim Yapabilecekleri İşyeri Edinmeleri İçin Rehberlik Etmek, Kooperatifler Kurup Yeni İşyerleri Oluşmasını Sağlamak.