Arıtma - Filtrasyon

HİDROTEK ARITMA

www.hidrotek.com.tr

Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri, katı atık toplama ve işleme tesisleri, paket arıtma üniteleri anahtar teslimi yapımı