Arıtma - Filtrasyon

LÂL ARITMA TEKNOLOJİLERİ LTD.

www.lalaritma.com

Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Biyolojik Paket – Beton Arıtma Tesisi, Su Arıtma Sistemleri, Baca Gazı Arıtımı, Mühendislik Hizmetleri.